Pracownicy Fundacji

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Agnieszka Puszczyńska – Prezes Fundacji
Iwona Przybyła – Członek Fundacji
Monika Zarówna-Duber- Członek Fundacji

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Małgorzata Domerecka – Przewodnicząca Rady
Katarzyna Jakóbczak – Członek Rady
Iwona Agata Chmiel – Członek Rady

Informacje podręczne

Numer tel. 797 502 660

Adres:
Ul. Kupiecka
67-100 Nowa Sól

e-mail:
pomoc@samotna-matka.pl
a.puszczynska@samotna-matka.pl
i.przybyla@samotna-matka.pl
m.pruchniak@samotna-matka.pl

Fundacja udziela pomocy i informacji 24/h przez 365 dni w roku.