O nas

 W związku z potrzebą wsparcia ofiar przemocy domowej Aktem Fundacyjnym z dnia 11.03.2011 roku utworzono Fundację “Dom Samotnej Matki”.

Fundacja powstała w celu niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodznie, którymi są przede wszystkim kobiety i ich dzieci, często pozbawione środków do życia, mieszkania, a w szczególności pozbawione instynktu radzenia sobie w trudnych sytuacjach – samoobrony. Podczas wielu lat cierpień kobiety i dzieci wypracowały w sobie pewnego rodzaju bierność a ich bezradność pogłębia się pogłębia się w miarę upływu lat z oprawcą. Lecz niektóre kobiety, na szczęście jest ich coraz więcej, mówią “dość przemocy”. Chcą zakończyć tą nierówną walkę ale nie wiedzą jak. Dlatego Fundacja “Dom Samotnej Matki” wyciąga do tych kobiet i ich dzieci pomocną dłoń.

Celem naszej organizacji jest utworzenie i utrzymanie placówki zapewniającej całodobową opiekę nad kobietami i ich dziećmi oraz kobietami w ciąży pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej przemocą domową, pozbawionych materialnych środków do życia, bezdomnych. Terenem działania Fundacji objętych jest cały Powiat Nowosolski. Fundacja nie wyklucza również niesienia pomocy osobom jej potrzebującym z poza terenu Powiatu.

Placówka prowadzona przez Fundację będzie miejscem ostoi i odbudowy dla kobiet i dzieci, doświadczonych tak okrutnie przez los, mająca charakter osrodka wsparcia, która również będzie spełniać funkcję interwencyjną. Pomimo wskazania, że “Dom Samotnej Matki” ma służyć kobietom i ich dzieciom, Fundacja nie odrzuci męskiej ręki proszącej o pomoc.

Informacje podręczne

Numer tel. 797 502 660

Adres:
Ul. Kupiecka
67-100 Nowa Sól

e-mail:
pomoc@samotna-matka.pl
a.puszczynska@samotna-matka.pl
i.przybyla@samotna-matka.pl
m.pruchniak@samotna-matka.pl

Fundacja udziela pomocy i informacji 24/h przez 365 dni w roku.